CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH

Quý khách truy cập sử dụng dịch vụ trên website  tức là đồng ý với các điều khoản sau đây

1. Trách nhiệm của người sử dụng

Khi truy cập vào trang web này, quý khách đồng ý chấp nhận mọi rủi ro (nếu có). Đại lý du lịch Vạn Xuân Travel không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp hay gián tiếp; do việc truy cập trang web hoặc khi tải dữ liệu về máy, những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác…

2. Về nội dung trên trang web

Tất cả những thông tin trên website này được cung cấp cho Quý khách một cách trung thực như bản thân sự việc. Vạn Xuân Travel và các bên liên quan không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. Nội dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự đồng ý từ Vạn Xuân Travel bằng văn bản.

3. Chính sách huỷ và hoàn tiền

Cam kết về chất lượng dịch vụ của Vạn Xuân Travel đồng thời bảo vệ quyền lợi cao nhất của khách hàng. Trong trường hợp hoàn hoặc hủy bỏ dịch vụ thì Vạn Xuân Travel sẽ áp dụng mức phạt theo quy định của từng nhà cung cấp (khách sạn, hãng hàng không,…).
Nếu việc hủy do các nguyên nhân bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai hay chiến tranh thì cả hai sẽ bàn bạc giải quyết trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

4. Về bản quyền

Vạn Xuân Travel là chủ bản quyền của trang web này. Việc chỉnh sửa trang, nội dung, và sắp xếp thuộc về thẩm quyền của Vạn Xuân Travel. Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kỳ mục đích nào khác được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của Vạn Xuân Travel.

5. Về việc sử dụng và bảo mật thông tin của khách hàng

Vạn Xuân Travel sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách trên website này nếu không được phép. Nếu Quý khách đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, Quý khách sẽ được bảo vệ. Thông tin của Quý khách sẽ được sử dụng với mục đích: liên lạc với Quý khách để thông báo các thông tin cập nhật từ Vạn Xuân Travel, như việc xác nhận đặt tour, khuyến mãi qua email hoặc bưu điện. Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài Vạn Xuân Travel.

6. Về việc tải dữ liệu

Nếu Quý khách tải tài liệu về máy những hình ảnh, dữ liệu từ website này, thì hình ảnh, dữ liệu được tải sẽ thuộc bản quyền của Vạn Xuân Travel và Quý khách được phép sử dụng. Quý khách không được sở hữu những hình ảnh, dữ liệu đã tải và Vạn Xuân Travel không nhượng quyền cho Quý khách.

7. Thay đổi nội dung

Vạn Xuân Travel toàn quyền cho việc thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin không phù hợp bất kỳ thời điểm nào và không vì bất kỳ lý do nào.

8. Liên kết với các trang khác

Mặc dù website này có thể được liên kết với những trang khác, Vạn Xuân Travel không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào trang web Quý khách phải hiểu và chấp nhận rằng Vạn Xuân Travel không thể kiểm soát tất cả những trang liên kết với website này và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang liên kết.

9. Luật áp dụng

Mọi hoạt động phát sinh từ website này có thể sẽ được phân tích và đánh giá theo luật pháp Việt Nam. Và Quý khách phải đồng ý tuân theo các điều khoản.